Updates Patiëntenmaterialen

Informeer mij wanneer er nieuwe versies van deze folders beschikbaar zijn. 

*Ik geef Novartis Pharma BV toestemming om mijn gegevens vast te leggen en te gebruiken in het kader van onze professionele samenwerking en voor de verbetering van de dienstverlening en informatievoorziening. Dit betreft o.a. wetenschappelijke publicaties, presentaties, video’s, nascholingen, productinformatie en responsmailingen. Ik kan deze toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk herroepen via email, telefoon en/of brief. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld en bewaard.  

Novartis houdt zich aan de EU privacywetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U vindt uw AVG-privacyrechten op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen. Mocht u een klacht hebben over het verwerken van uw gegevens door Novartis, dan kan dat via privacy.nederland@novartis.com.  Ook heeft u de mogelijkheid deze in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, ook dat kan via bovenstaande link. Uw gegevens kunnen met derden gedeeld worden (ook in buitenland). U kan deze toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk herroepen via ‘opt-out’, e-mail, telefoon en/of brief t.a.v. Novartis Oncology.